Draken Berta 5 år

Ålder: Förskola 5 år
Antal elever: max 14
Arbetspasset pågår i 60 min.
Kan genomföras på Kreativum eller på er förskola.

”Trolleri och magi – allt är kemi”, säger draken Berta. Under passet får eleverna göra roliga experiment. Surt, basiskt, koldioxid och gas är begrepp som introduceras. Programmet skapar tillfälle för eleverna att utveckla förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier.

Läroplansanknytning [pdf]