Programmera micro:bit

micro:bit åk 6-9

Ålder: åk 6 – 9
Antal elever: max 30
Arbetspasset pågår i 90 min.
Kan genomföras på Kreativum eller på er skola.

Eleverna får under temapaket lära sig grunderna i hur en micro.bit (en enkel så kallad enkortsdator) fungerar och kan användas.

Under temapaketet får eleverna utveckla kunskaper i programmering, förkunskapsanpassat genom blockprogrammering alternativt enkel textprogrammering i Javascript. Temapaketet innehåller även uppgifter som syftar till att utveckla elevernas datalogiska tänkande.

Temapaketet utgör tillfälle för eleverna att öva och utveckla sitt logiska tänkande, sin problemlösnings- och samarbetsförmåga samt att styra föremål med programmering.

Läroplansaknytning [pdf]