Motoriserad mekanik åk 4-6

Ålder: åk 4 – 6
Antal elever: max 25
Arbetspasset pågår i 90 min.
Kan genomföras på Kreativum eller på er skola.

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

Under passet arbetar vi med energi, mekanik, friktion och utväxlingar. Här ryms matematik, ritningsläsning, problemlösning och inte minst samarbete. Eleverna ges uppgifter som syftar till att stimulera entreprenöriella förmågor genom att de får identifiera problem och utarbeta egna lösningar för dem.

Läroplansanknytning [pdf]