Robothumlor 5 år

Robothumlor 5 år – Hjälp bonden som har glömt bort allting!

Ålder: 5 år
Antal elever: max 10
Arbetspasset pågår i 60 min.
Kan genomföras på Kreativum eller på er förskola.

Lös de olika uppdragen genom att enkelt programmera Robothumlorna. Uppdragen stimulerar barnen till att räkna, planera och diskutera. Ämnesområden som berörs är bland annat siffror, bokstäver, geometriska former, färger och taluppfattning. Programmet skapar tillfälle för barn att öva logiskt tänkande samt sin problemlösnings- och samarbetsförmåga.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]