Robothumlor

Robothumlor F-åk 1

Robothumlor F-åk 1 – Programmera med Kapten Gizzi!

Ålder: F – åk 1
Antal elever: max 12
Arbetspasset pågår i 60 min.
Kan genomföras på Kreativum eller på er skola.

Under arbetspasset får eleverna prova på grunderna inom programmering och enkel kodning. Eleverna får förståelse för hur entydiga och stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas.

Lös de olika uppdragen genom att programmera Robothumlorna. Uppdragen stimulerar eleverna till att räkna, planera och diskutera. Ämnesområden som berörs är bland annat siffror och taluppfattning. Skolprogrammet skapar tillfälle för barn att öva logiskt tänkande, sin problemlösnings- och samarbetsförmåga samt att styra föremål med programmering.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]