WeDo 2.0

WeDo 2.0 åk 1-5

Ålder: åk 1 – 5
Antal elever: max 25
Arbetspasset pågår i 90 min.
Kan genomföras på Kreativum eller på er skola.

Wedo 2.0 är ett nytt och uppdaterat Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmerar dem att utföra olika uppdrag. Syftet är att eleverna aktivt ska utveckla förståelse för varför och hur programmering kan användas i praktiska sammanhang, hur mekanik och programmering kan samverka. Under passet får eleverna flera kluriga problem att lösa.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]