Samtal om digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Samtal om digitalisering

Samtal om digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Den 2 oktober är det den årliga och nationella temadagen Digital@idag. Målet är att inspirera alla till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. 215 aktörer från samhällets alla hörn medverkar och sammantaget arrangeras 280 aktiviteter på 110 orter- från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. I år är temadagen helt digital på grund av rådande covid-19-situation.

För oss på Kreativum är det viktigt och spännande att vara med i den digitala utvecklingen, vilken går snabbt och ständigt förändras. Hur enkelt är det att vara med i den digitala utvecklingen och är den tillgänglig för alla?

Möt Mathias Roos, VD på Kreativum, och Wivi-Anne Bengtsson, konceptutvecklare på Region Blekinge, när de samtalar om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, med utgångspunkt från Region Blekinges utställning Smarta samhället.

  • Hur kan vi sammanfatta digitalisering och ett smart samhälle?
  • Vad handlar digitalisering egentligen om?
  • Hur gör vi digitalisering inkluderande?
  • Vad är det viktigaste med digitalisering?

För mer information:
Smarta samhället
Digitala jag