Berta och dinosaurierna

Berta och dinosaurierna åk F-3

Ålder: åk F-3
Antal elever: max 14
Arbetspasset pågår i 90 min.
Genomförs på Kreativum

Berta har aldrig träffat några dinosaurier förut men nu, konstigt nog, har hon träffat Anky, Stego och Trex. Tillsammans gör vi roliga och spännande experiment. Begrepp som används är: surt, basiskt, lösning, blandning, gas, koldioxid, separera.

Skolprogrammets målsättning är att:
– barnen ska få utveckla sin förmåga att, utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
– använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband
– barnen ska få tillfälle att genomföra systematiska undersökningar i kemi

Innan ert besök
Vi erbjuder alltid elever och lärare ett förarbete med övningar/lekar för att öka förståelsen och vara väl förberedd inför skolprogrammet på Kreativum. Vi anser att ett väl utfört förarbete underlättar för eleverna att ta till sig ny kunskap som nya begrepp. På samma sätt erbjuds också ett efterarbete, ett material för att kunna följa upp besöket på Kreativum.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]