Berta och dinosaurierna

Berta och dinosaurierna förskola

Ålder: förskolans 5-åringar
Antal elever: max 12
Arbetspasset pågår i 75 min.
Genomförs på Kreativum

Berta har aldrig träffat några dinosaurier förut men nu, konstigt nog, har hon träffat Anky, Stego och Trex. Tillsammans gör vi roliga och spännande experiment. Begrepp som används är: surt, basiskt, lösning, blandning, gas, koldioxid, separera.

Skolprogrammets målsättning är att:
– barnen ska få tillfälle att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet vad gäller kemiska processer
– barnen ska få utveckla sin förståelse för naturvetenskap
– barnen ska få utveckla sin förmåga att, utforska,, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Innan ert besök
Vi erbjuder alltid elever och lärare ett förarbete med övningar/lekar för att öka förståelsen och vara väl förberedd inför skolprogrammet på Kreativum. Vi anser att ett väl utfört förarbete underlättar för eleverna att ta till sig ny kunskap som nya begrepp. På samma sätt erbjuds också ett efterarbete, ett material för att kunna följa upp besöket på Kreativum.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]