Det hållbara badrumsskåpet åk 4–6

Ålder: åk 4-6
Antal elever: max 30
Arbetspasset pågår i 90 min
Genomförs på Kreativum

Skolprogrammets målsättning är att:

  • eleverna ska få möjlighet att kritiskt granska innehållet i vanliga hygienartikar
  • eleverna får resonera kring hållbarhet och de globala målen
  • eleverna ska få en inblick i partikelmodellen och möjlighet att bygga egna molekyler
  • eleverna får arbeta laborativt med att tillverka en miljövänlig hygienprodukt

Före besöket arbetar pedagog och elever i klassrummet med de globala målen. Under besöket fokuserar vi på mål 12 “Hållbar konsumtion och produktion”, men det är viktigt att eleverna har en överblick över samtliga mål för att få ut så mycket som möjligt av besöket.

Under besöket möter vi kloka gumman Viola och forskare Börje. Vi diskuterar och arbetar praktiskt med molekylmodeller och experimenterar i labbet.

Efter besöket får du möjlighet att arbeta vidare med partikelmodellen och fördjupa förståelsen för våra Globala mål.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]