Evolution och paleontologi

Evolution och paleontologi åk 4–6

Ålder: åk 4-6
Antal elever: max 25
Arbetspasset pågår i 90 min.
Genomförs på Kreativum.

“- Titta! Jag har hittat en fossil som är 80 miljoner år gammal. Wow!“

Under passet får eleverna möta naturvetenskap på riktigt. Tillsammans med kunnig guide får de söka efter fossiler i en autentisk situation med utrustning som används i fältstudier även i forskningssammanhang. Eleverna får möta arter som befolkade vår plats för 80 miljoner år sedan, jämföra med dinosaurierna och diskutera biologiska begrepp och koppling till evolution.

Observera att detta skolprogram genomförs i samarbete med Havsdrakarnas Hus och även avtalskommuner betalar ett subventionerat pris (1000 kr/ grupp).

Innan ert besök
Vi erbjuder alltid elever och lärare ett förarbete med övningar/lekar för att öka förståelsen och vara väl förberedd inför skolprogrammet på Kreativum. Vi anser att ett väl utfört förarbete underlättar för eleverna att ta till sig ny kunskap som nya begrepp. På samma sätt erbjuds också ett efterarbete, ett material för att kunna följa upp besöket på Kreativum.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]