Evolution och paleontologi

Evolution och paleontologi åk 7-gy

Ålder: åk 7-gy
Antal elever: max 25
Arbetspasset pågår i 90 min
Genomförs på Kreativum.

“- Detta är på riktigt!“

Under passet får eleverna, tillsammans med kunnig guide, söka efter fossiler i en autentisk situation med utrustning som används i fältstudier även i forskningssammanhang. Skolprogrammet behandlar evolution, organismers livsmiljöer, anpassning och andra biologiska samband.

Observera att detta skolprogram genomförs i samarbete med Havsdrakarnas Hus och även avtalskommuner betalar ett subventionerat pris (1000 kr/ grupp).

Innan ert besök
Vi erbjuder alltid elever och lärare ett förarbete med övningar/lekar för att öka förståelsen och vara väl förberedd inför skolprogrammet på Kreativum. Vi anser att ett väl utfört förarbete underlättar för eleverna att ta till sig ny kunskap som nya begrepp. På samma sätt erbjuds också ett efterarbete, ett material för att kunna följa upp besöket på Kreativum.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]