Räkna med dinosaurier

Räkna med dinosaurierna åk F-2

Ålder: åk F-2
Antal elever: max 18
Arbetspasset pågår i 75 min
Genomförs på Kreativum

Ett NYTT skolprogram som innehåller en guidning i dinosaurieutställningen samt uppdrag med lärande innehåll bland annat med ActiveFloor och BlueBot på Evolutionsbanan.

Tillsammans med dinosaurierna ges tillfälle att:

  • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem
  • träna på naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  • se olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften
  • möta tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid

Innan ert besök:
Vi erbjuder alltid elever och pedagoger ett förarbete med övningar/lekar för att öka förståelsen och vara väl förberedd inför programmet på Kreativum. Vi anser att ett väl utfört förarbete underlättar för eleverna att ta till sig ny kunskap som nya begrepp, programmeringsteknik med mera. På samma sätt erbjuds också ett efterarbete, ett material för att kunna följa upp besöket på Kreativum.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]