Räkna med dinosaurier

Räkna med dinosaurierna förskola

Ålder: förskolans 5-åringar
Antal elever: max 12
Arbetspasset pågår i 75 min
Genomförs på Kreativum

Ett NYTT program för förskolan där barnen får lära känna våra dinosaurier.

Programmets målsättning är att:

  • uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
  • få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik

Passet innehåller en guidning i dinosaurieutställningen samt uppdrag med lärande innehåll bland annat med ActiveFloor och BlueBot på Evolutionsbanan.

Innan ert besök:
Vi erbjuder alltid barn och pedagoger ett förarbete med övningar/lekar för att öka förståelsen och vara väl förberedd inför programmet på Kreativum. Vi anser att ett väl utfört förarbete underlättar för eleverna att ta till sig ny kunskap som nya begrepp, programmeringsteknik med mera. På samma sätt erbjuds också ett efterarbete, ett material för att kunna följa upp besöket på Kreativum.

För- och efterarbete [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]