Ire Natur- och Kulturskola

Kreativum driver vidare Ire natur- och kulturskolas pedagogiska verksamhet

Kreativum driver vidare Ire natur- och kulturskolas pedagogiska verksamhet

Från och med 1 juli 2021 kommer den pedagogiska verksamheten vid Ire natur- och kulturskolas att drivas genom Kreativums Science Center i fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och Karlshamns kommun. Ires verksamhet och Kreativums verksamhet går hand i hand och delar samma målsättning att arbeta tvärvetenskapligt, undersökande och upplevelsebaserat. Vi ser hur natur- och kulturskolan och Kreativum berikar varandras strävan att bidra till att öka kunskaper och att inspirera till kompetens för medvetna, hållbara val.

Länsstyrelsen ansvarar även fortsättningsvis för frågor som rör reservatet och de kulturvärden som ingår. Karlshamns kommun ansvarar för underhåll av bland annat skolbyggnaden. Kreativum ansvarar för de pedagogiska aktiviteterna och därmed även för djuren som är av stort pedagogiskt värde. Alla samarbetsparter vill tillsammans låta varje besökare möta en levande gård, så som den kan ha sett ut för 100 år sedan och så som denna unika miljö ser ut idag.

Om du har frågor kring den pedagogiska verksamheten är du välkommen att kontakta Eva Eriksson och vid övriga frågor Samuel Henningsson.

Läs mer om Kreativums pedagogiska verksamhet på Ire natur- och kulturskola

Vi tackar Ingela och Peter Norberg som har drivit Ire natur- och kulturskola för ett fantastiskt engagemang!

Nu tar Kreativum över den pedagogiska verksamheten på Ire. Vi ser fram emot spännande möten med elever och pedagoger framöver.