Workshops kring programmering

Workshops kring programmering

Vill du öka dina kunskaper om programmering och hur det kan användas som verktyg för lärare och elever?

Vi erbjuder en workshopserie med 4 träffar som bygger på Skolverkets webbkurser ”Om programmering” och ”Att programmera” som du finner på Skolverkets utbildningsportal. Du får stöd och praktisk förankring att genomföra dessa webbkurser genom regelbundna träffar med andra pedagoger. Våra workshops fungerar som komplement till webbutbildningen. Du får möta andra och får möjlighet till fördjupning, stöd och inspiration i praktiska övningar kring programmering.

Läs mer om workshopserien och hur du anmäler dig här.