Plastexperimentet 2022

Plastexperimentet 2022

Plastexperimentet 2022 – ForskarFredags massexperiment

Varje höst sedan 2009 har tusentals svenska elever i alla åldrar och allmänheten hjälpt forskare att ta fram ny kunskap i ForskarFredags massexperiment. Som en del av ForskarFredag samordnar Vetenskap & Allmänhet, VA varje år medborgarforskningsprojektet Massexperimentet där skolklasser, föreningar och privatpersoner bjuds in att delta i riktig forskning i samarbete med forskare. Tack vare dig som deltar kan forskarna samla in stora mängder data över hela Sverige.

Genom massexperimentet vill VA:

  • Ge elever möjlighet att delta i riktig forskning, där de får en introduktion till vetenskaplig metod och en inblick i forskares systematiska arbetsmetoder och att stimulera ett intresse för forskning.
  • Hjälpa forskare att samla in stora mängder data samtidigt som de deltar i dialog med deltagande skolklasser.
  • Ge lärare tillgång till forskningsbaserat material och metoder att integrera i undervisningen.
  • Hjälpa ForskarFredags arrangörer att få uppmärksamhet i media, att nå potentiella besökare och att stimulera allmänhetens intresse och förståelse för forskning och vetenskap.

Plastexperimentet 2022

Var med och medborgarforska för miljön! Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Produktion, användning och avfallshantering av plastprodukter leder till miljöeffekter som påverkar både människor, växter och djur. I ForskarFredags massexperiment 2022 – Plastexperimentet – får skolelever vara del av ett forskningsprojekt och bidra till att kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.

Plastexperimentet är uppdelat i två delar, en insamlingsdel och en frivillig analysdel.

Insamlingsdel

Under insamlingsdelen kommer deltagarna bidra till en kartläggning av plastskräp i svensk natur. Varje grupp deltagare väljer en av sex naturtyper och samlar plastskräp längs en 100 meter lång sträcka. Det samlade skräpet vägs och sorteras i olika plastkategorier (till exempel engångsbestick, sugrör och plastpåsar). Resultaten rapporteras sedan in via ett digitalt verktyg.

Analysdel

Efter insamling finns möjlighet att göra en bestämning av plasten i den frivilliga analysdelen. Detta görs med hjälp av en bestämningsnyckel där man testar plastens egenskaper i till exempel vatten, olja och under förbränning. Utfallet av testerna genererar genom nyckeln en bestämning av plast (polymertyp). Analysdelen passar bäst från årskurs 7 och uppåt.

Vill du veta mer?

På Kreativum är Klara Borstam projektledare för ForskarFredag. Hennes kontaktuppgifter hittar du här: klara.borstam@kreativum.se, telefon: 0454 – 56 39 76.

Foto: Jenny Brandt