Dag 1 april 2022

Ny VD på Kreativum

Kreativum har stängt!
Jonas Knutsson tillträder rollen som VD för Kreativum Science Center den 1 juli. Han kommer närmast från en roll som Head of Communication på Volvo Cars Torslanda och efterträder Kreativums tf VD Samuel Henningsson. Styrelsen i Kreativum Science Center har utsett Jonas Knutsson till ny VD på Kreativum Science Center. Jonas har ett stort engagemang för Kreativum och brinner för att öka barn och ungas intresse av naturvetenskapliga ämnen. Han har tidigare varit engagerad i Kreativums styrelse.