En bit av universum

En bit av universum åk 7-gy

En guidad tur i universum i vårt planetarium Kreanova.

Ålder: åk 7-gymnasiet
Antal elever: max 60

Arbetspasset pågår i 90 min.
Genomförs i vårt nya planetarium Kreanova på Kreativum.

Skolprogrammets målsättning är att eleverna ska få en fördjupad kunskap inom astronomi. Detta kan innefatta universums uppkomst, dess uppbyggnad och beståndsdelar, nebulosor, stjärn- och planetsystem eller hur stjärnor bildas och dör. En bit av universum helt enkelt. Passet består av en föreläsning som utgår från natthimlen i vårt digitala planetarium och följs av en planetariefilmvisning.

Eleverna får även möjlighet att ställa frågor och diskutera fenomen som intresserar dem. Frågor som eleverna har kan med fördel förberedas redan innan besöket.

Läroplansanknytning [pdf]