Science Kids

Nytt projekt för att stimulera barns intresse för naturvetenskap och teknik

Science Kids är ett nystartat projekt för att stimulera barns intresse för naturvetenskap och teknik. Projektet drivs av föreningen BUNT (Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik) tillsammans med Kreativum och två andra science centers, 2047 i Borlänge och Teknikens Hus i Luleå. Respektive science center samarbetar med förskolor i två närliggande kommuner. Kreativum kommer att samarbeta med förskolor i Bromölla kommun och Karlshamns kommun.

Syftet med Science Kids är att stimulera barns intresse för naturvetenskap och teknik, underlätta barns fortsatta skolgång och att bidra till Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning.

Mål: Skapa, sprida, underhålla och utveckla två digitala stödmaterial – ett lättillgängligt för barn och föräldrar, ett populärvetenskapligt för pedagoger

Vad är Science Kids?

Projektets mål är att skapa, sprida, underhålla och utveckla ett sammanhållet stödmaterial för små barns lekfulla lärande inom naturvetenskap och teknik. Materialet ska vara attraktivt för både förskollärare och föräldrar och användas dels i science centers egen verksamhet, dels paketerat för utbildning och fortbildning av förskollärare i regi av Science Centers, studieförbund eller lärosäten.

I projektet Science Kids ska barnens nyfikna frågor styra utforskandet. Projektledare från science center och förskolornas processledare hjälper till med navigation och val av kvalitets- och genussäkrade pedagogiska verktyg. Pedagogisk dokumentation ska beskriva upptäcktsresorna och verktygen, allt sammanställt i en lättillgänglig digital struktur. Materialet ska stödja systematiskt arbete i förskolorna men utformas så att det även kan användas i hem, familj och folkbildningsarbete. Resultatet ska bli att fler vuxna får veta mer om hur barns nyfikna frågor kan utvecklas till lekfullt lärande inom naturvetenskap och teknik.

Science Kids – Varför är det viktigt?

Tidiga insatser är viktiga i allt lärande, särskilt när det gäller naturvetenskap och teknik. Många barn skräms av matten, ofta än mer av fysik och kemi. Även om Sveriges ca 10 000 förskolor har många välutbildade förskollärare finns stora behov av kompetensutveckling för att hitta strukturer för lekfullt lärande inom naturvetenskap och teknik, såväl för att tillvarata spontana lärsituationer som för att planera och genomföra aktiviteter.

Vill du veta mer?

På Kreativum är Ulrika Ahlberg ansvarig för projektet Science Kids. Hennes kontaktuppgifter hittar du här: ulrika.ahlberg@kreativum.se, telefon: 0454 – 56 39 77.