Dag 24 oktober 2022

NTA Skolutveckling fyller 25 år

NTA 25 år
NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik med undervisningsmaterial, lärarhandledning och kompetensutveckling. Genom NTA:s olika teman ges både förskolans lärare, barnskötare och annan personal och grundskolans lärare möjlighet att utveckla sin undervisning, med syftet att gynna varje barns och elevs lärande inom NO, teknik och matematik.