NTA 25 år

NTA Skolutveckling fyller 25 år

NTA Skolutveckling fyller 25 år

NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik med undervisningsmaterial, lärarhandledning och kompetensutveckling. Genom NTA:s olika teman ges både förskolans lärare, barnskötare och annan personal och grundskolans lärare möjlighet att utveckla sin undervisning, med syftet att gynna varje barns och elevs lärande inom NO, teknik och matematik.

Alla Karlshamns kommunala F-6 skolor, särskolor och flera förskolor arbetar idag med NTA med syftet att i tidig ålder väcka intresse för dessa ämnen. Någon av kommunens högstadieskolor har också börjat använda NTA för att öka måluppfyllelsen för elever i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena.

– NTA är väl förankrat i Karlshamns kommun, har gott anseende och förknippas med trovärdighet och kvalitet.

Eva Eriksson, samordnare för NTA i Karlshamns kommun och pedagog på Kreativum.

Den 25 oktober kommer förskolor och skolor över hela landet att delta i NTA-dagen, för att fira föreningens 25-årsjubileum, så även i Karlshamn. På Korpadalsskolan i Asarum ska bland annat en fjärdeklass delta under det digitala mötet med Christer Fuglesang som ska berätta om sina resor till den internationella rymdstationen. Eleverna får bland annat veta vad rymd och rymdfart är och hur framtidens möjligheter för rymdresor ser ut.

– I sin ordinarie undervisning jobbar dessa elever just nu med temat Från frö till frö, ett tema med fokus på biologi, livscykeln hos växter, ekosystemtjänster och ekologiska samband

Eva Eriksson

Vill du veta mer om NTA?

Vill du veta mer om NTA kontakta: Eva Eriksson, samordnare för NTA i Karlshamns kommun och pedagog på Kreativum, på telefon 0454-56 39 67.