Dag 12 januari 2023

Science Kids under hösten

Science Kids hösten
I projektet Science Kids samarbetar Kreativum med två andra science center i Sverige, 2047 i Borlänge och Teknikens hus i Luleå. Projektets främsta syfte är att utveckla intresse och kunskaper inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik i förskolan. Genom barnens nyfikna frågor ska arbetet ta fart inom olika ämnesområden och utforskas i ett lustfyllt lärande.