Dag 12 januari 2023

Anmälan till Unga Forskare

Bild UUF 1 Foto Yngve Rindahl
Anmälan till Unga Forskare är öppen 6 januari - 6 februari 2023. Utställningen är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Semifinal på Kreativum äger rum 2 mars.

Science Kids under hösten

Science Kids hösten
I projektet Science Kids samarbetar Kreativum med två andra science center i Sverige, 2047 i Borlänge och Teknikens hus i Luleå. Projektets främsta syfte är att utveckla intresse och kunskaper inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik i förskolan. Genom barnens nyfikna frågor ska arbetet ta fart inom olika ämnesområden och utforskas i ett lustfyllt lärande.