Science Kids hösten

Science Kids under hösten

Science Kids under hösten

I projektet Science Kids samarbetar Kreativum med två andra science center i Sverige, 2047 i Borlänge och Teknikens hus i Luleå. Projektets främsta syfte är att utveckla intresse och kunskaper inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik i förskolan. Genom barnens nyfikna frågor ska arbetet ta fart inom olika ämnesområden och utforskas i ett lustfyllt lärande.

På Kreativum finns projektledaren Ulrika Ahlberg som samarbetar med två processledare, Sandra Kroon i Karlshamn och Cecilia Henriksson i Bromölla. Två förskolor från varje kommun ingår i projektet och bedriver “forskarresor” tillsammans med Ulrika och respektive processledare samt en deltagande förskollärare.

Projektet Science Kids ägs av föreningen BUNT (Barn upptäcker naturvetenskap och teknik) och beviljades med start i mars 2022 och ska bedrivas under 3 år.

Goda exempel och inspiration för förskolor

All dokumentation ska sedan samlas på en webbsida för både pedagoger och andra viktiga vuxna runt barnen att ta del av, för att ge underlag för goda exempel, inspiration, mallar för dokumentation med mera. Vi hoppas kunna sprida mer information om projektet Science kids till förskolorna under året.

Forskarresor, utforskningar och workshop under hösten

Under hösten har två forskarresor genomförts med barngrupper på Dalafurets förskola i Bromölla och Korpaborgens förskola i Karlshamn.

Utifrån nyfikenhet på insekter och gräshoppan landade vi i att utforska det fysikaliska fenomenet kraft. Hur kan gräshoppor hoppa, hur kan vi hoppa, kan vi hoppa längre på något sätt?? Barnen fick möta Isac Newton och bekanta sig med tyngdkraft. Vi experimenterade även med katapult, lutande planet och luftmotstånd och använde oss av bollar i olika storlekar och material.

Intresse för kikare och förstoringsglas samt frågor om dinosaurier och fjärilar ledde oss vidare till att undersöka likheter och skillnader och att med hjälp av att förstora kunna upptäcka detaljer. Att använda ett tekniskt hjälpmedel, en uppfinning kunde vi studera föremål på riktigt nära håll.

En första gemensam workshop för projektgrupperna har genomförts på plats i Luleå och Teknikens hus. Lärorikt för alla deltagare och viktigt för processen framåt. Besöket gav också mycket inspiration om vad andra science center erbjuder i sin anläggning.

Vill du veta mer?

På Kreativum är Ulrika Ahlberg ansvarig för projektet Science Kids, telefon: 0454 – 56 39 77.