Labba för plastfria hav

Labba för plastfria hav åk 4–6

Labba för plastfria hav åk 4–6

Ålder: åk 4-6
Antal elever: max 30
Arbetspasset pågår i 90 min
Genomförs på Kreativum

Skolprogrammets målsättning är att:

  • eleverna ska få möjlighet att bli medvetna om hur vår plastkonsumtion påverkar miljön.
  • eleverna får resonera kring hållbarhet och de globala målen.
  • eleverna får arbeta laborativt med att utföra kemiexperiment.

I det här skolprogrammet kommer ni att få se filmen ”Det förtrollande korallrevet” i vårt planetarium Kreanova. Ni kommer även att få göra experiment och ta del av vår utställning om plast och de Globala målen. Temat tar upp hur plast kan sorteras med hjälp av kemi, hur plast påverkar miljön samt att eleverna får leva sig in i hur det är att vara en fisk i ett hav fullt av plast.

Temat öppnar upp för en del diskussioner och använder även en del ämnesbegrepp.

Ta del av för-och efterarbete för att få ett större mervärde av elevernas besök hos oss.

För- och efterarbetet [pdf]

Läroplansanknytning [pdf]