Fysik i förskolan

Pedagogfortbildning för förskolepedagoger

Pedagogfortbildning för förskolepedagoger

Hur kan man jobba med fysik på förskolan?

Det var frågan som behandlades på Kreativum i veckan vid pedagogfortbildningen för Ekorrens förskola. På plats var nio förskolepedagoger som ville lyfta in och prata mer fysik på sin förskola eftersom det är ett av målområdena i läroplanen för förskolan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

I läroplanen står även att “Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” Det här har vi tagit fasta på i den här pedagogfortbildningen och utarbetat ett verktyg för pedagoger att använda sig av.

Vad innebär det egentligen och hur gör vi det konkret?

I Kreativums pedagogfortbildning “Fysik för förskolan” utgår vi från att vi tar tillvara på barnens frågor och ser om vi kan lyfta fram fysikaliska fenomen från det som händer.

Ett sätt att tänka är att jobba med skönlitteratur för att belysa variationer samt undersöka fysikaliska fenomen i barnens vardag. Hur kan man till exempel arbeta med det fysikaliska fenomenet ljus även vid måltiden? Skeden? Finns det fysik i det? Vad är ett fysikaliskt fenomen egentligen?