Default image

kreadmin

micro:bit åk 6-9

Programmera micro:bit
Eleverna får lära sig grunderna i hur en micro.bit (en enkel så kallad enkortsdator) fungerar och kan användas.

WeDo 2.0 åk 1-5

WeDo 2.0
Wedo 2.0 är ett Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmera dem att utföra olika uppdrag.

Robothumlor 5 år

Hjälp bonden som har glömt bort allting! Lös olika uppdrag genom att enkelt programmera Robothumlorna. Eleverna stimuleras att räkna, planera och diskutera.