Kategori Aktuellt

Lansering av nya biljettyper

Från och med den 6 april har vi två nya biljettyper, entrébiljett Duo och entrébiljett Familj. Biljetterna är kombinationsbiljetter där fler personer kan gå in på samma biljett och passar när ni vill uppleva Kreativum tillsammans.

Science Kids under hösten

Science Kids hösten
I projektet Science Kids samarbetar Kreativum med två andra science center i Sverige, 2047 i Borlänge och Teknikens hus i Luleå. Projektets främsta syfte är att utveckla intresse och kunskaper inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik i förskolan. Genom barnens nyfikna frågor ska arbetet ta fart inom olika ämnesområden och utforskas i ett lustfyllt lärande.

Premiär ny film

Satelix
Lördagen den 29 oktober är det premiär för en ny film – SATELIX – i vårt planetarium Kreanova. Hela det moderna samhället förlitar sig på avancerad rymdteknik i form av satelliter. Utan dem hade vi inte kunnat förutse vädret flera dagar framåt som vi kan idag, eller använda oss av kartappar i våra telefoner. Lär dig mer om dessa viktiga flygande robotar i vår planetarievisning Satelix.

NTA Skolutveckling fyller 25 år

NTA 25 år
NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik med undervisningsmaterial, lärarhandledning och kompetensutveckling. Genom NTA:s olika teman ges både förskolans lärare, barnskötare och annan personal och grundskolans lärare möjlighet att utveckla sin undervisning, med syftet att gynna varje barns och elevs lärande inom NO, teknik och matematik.

Kreativum är en hjärtsäker zon

HLR-utbildning 2022
Vi skapar trygghet för våra besökare genom att varje år utbilda all vår personal i hjärt-lungräddning och första hjälpen. Kreativum utbildar all personal årligen i hjärt-lungräddning och första hjälpen. Vi tycker att det är viktigt att våra besökare och anställda ska känna sig trygga på Kreativum om olyckan skulle vara framme. HLR-utbildningen genomförs i samarbete med Techmedico.