En hållbar värld

Vi vill vara med och forma morgondagens samhälle

Ett av våra viktiga uppdrag är att inspirera och väcka nyfikenhet för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför på vägen mot en hållbar värld. Vi vill vara en arena där olika människor och organisationer kan möta varandra, engageras och hitta sätt att tillsammans forma morgondagens samhälle. Det kan handla om tekniska innovationer, men lika viktig är förståelsen och kunskapen mänskligheten har samlat på sig under tidsperioder där man kunna leva i större balans och harmoni med vår omgivning.