Matematik utomhus

Välkommen till Kreativums fortbildning i utomhuspedagogik med fokus på matematik för pedagoger.

Kreativum erbjuder under hösten en fortbildning i utomhuspedagogik med fokus på ämnet matematik. Fortbildningen är till för alla pedagoger oavsett åldersgrupp.

Vi kommer göra övningar avsedda för olika åldrar och diskutera hur man kan anpassa övningen därefter. Undersöka vad undervisning utomhus ger för mervärde för såväl elev som pedagog.

Syftet är att få upp ögonen för en undervisningsform som är både elevnära och multimodal. Att se, känna, lukta och uppleva sig till kunskap.

Målgrupp

Vi vänder oss till alla pedagoger, från förskola till gymnasiet.

Plats och datum

Plats: Kreativum
Datum: 11 oktober 2022
Tid: 16:00 – 18:00

Kostnad

  • För pedagoger anställda av Karlshamns kommun är fortbildningen kostnadsfri.
  • För pedagoger inom avtalskommun: 150 kr
  • För pedagoger utanför avtalskommun: 225 kr

Vi bjuder på: Kaffe, te och frukt. Övrigt att äta och dricka tar du med själv.

Kontakta oss

Har du frågor, skicka epost till skolbokning@kreativum.se.