Historik

Kreativums historia

Kreativum Science Center öppnade 28 maj 1999 och är beläget i ett gammalt bomullsspinneri, strax bredvid Miåen. Huset är varsamt ombyggt med gamla detaljer bevarade som skapar en unik miljö. Entrén är idag belägen på den gamla innergården, där varor levererades.

En kort historik över Strömma

Strömma Bomullsspinneri anlades år 1833 vid ett litet fall i Mieån strax norr om Karlshamn. Ägare var två förmögna Karlshamnssläkter – Meyer och Hellerström. Spinneri, verkstäder och andra byggnader uppfördes efter engelska förebilder. En del av maskinparken importerades från England, andra maskiner byggdes på plats av engelska tekniker. Maskinerna i fabriken drevs först av kraft från ett vattenhjul i ån, senare av en turbingenerator.

Fram till 1860-talet var tillverkningen mycket lönsam, inte minst för att arbetskraften till största delen bestod av barn och minderåriga. 1842 var 160 av företagets 204 anställda minderåriga. En fördel med att använda barn som arbetskraft, förutom att de var billig arbetskraft, ansågs vara att de lättare kunde röra sig i och mellan spinnstolarna.

I samband med det amerikanska inbördeskriget minskade tillgången på bomull och produktionen avstannade. Men i stället för att lägga ner fabriken, utökades produktionen med tvinnat garn och senare också bomullsväv.

Strömma Bomullsspinneri gick bra fram till första världskriget då det åter blev importstopp för bomull. Även denna lågkonjunktur klarades. Många av de anställda bodde i arbetarbostäder på fabriksområdet, där det också fanns en livsmedelsaffär för de anställda. Under tider med låg produktion fick de anställda vara kvar, men med halv lön.

Efter första världskriget gjordes stora investeringar i fabrikerna och företaget hade sin mest framgångsrika period. Ett stort nytt väveri för bomullstyg byggdes i slutet av 1940-talet och bomullstyget från Strömma blev känt över hela Sverige.

Verksamheten vid Strömma hölls igång ända in på 1970-talet, då tekokrisen slutligen satte punkt för en 150-årig textilproduktion.

Men minnena av textilindustrin finns kvar. Nästan samtliga byggnader i området är bevarade och visar tydligt fabrikens utveckling från 1830-talet till 1970-talet. Den byggnad som nu inrymmer Kreativum är ”Nya Spinneriet” som stod färdigt 1898. Interiören är väl bevarad med gjutjärnspelare som bär upp balkkonstruktioner i stora öppna ljusa rum. De ursprungliga golven i oljad ek och lönn har slipats. Och fortfarande finns sprinklersystemet som installerades 1919 kvar.

Verksamheten på Kreativum omfattar lärande för barn och vuxna, och huset är idag en attraktion. Strömmaområdet med ett flertal byggnader och kraftverket med damm och turbintrumma i en fantastisk vacker Blekingenatur, är en attraktion i sig.