Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU. Vi bryr oss om dig som besökare och mottagare av våra nyhetsbrev. Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Vi delar aldrig de uppgifter du lämnat till oss till andra. Läs gärna vår hur vi hanterar din uppgifter nedan, samt vilka rättigheter du har och hur du utövar dem.

Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta oss på info@kreativum.se.

Information till besökare och prenumeranter på våra nyhetsbrev

Vi sparar personuppgifter om dig när du bokar ett besök eller blir prenumerant. Detta görs för att kunna leverera det du beställt, fakturera och skicka ut nyhetsbrev med information.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna leverera det du köpt, fakturera, skicka information samt förbättra vår kundservice. Behandlingen grundas på det avtal och de ömsesidigt rättsliga förpliktelser som uppstår till exempel vid beställning. Vi skickar nyhetsbrev/informationsmaterial till dig.

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss och kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Kreativum använder inte cookies på hemsidan.

Överföring av uppgifter

Dina uppgifter kommer aldrig att användas till något annat än det som informerats om, utan ditt samtycke. De kommer aldrig säljas till annan part. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:
– När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
– Begära att bli raderad.

Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta oss på info@kreativum.se eller vår postadress Kreativum i Blekinge AB, Strömmavägen 28, 374 32 Karlshamn.

Säkerhet

Kreativum vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Kreativum i Blekinge AB (556545-4989), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och tar ansvar för att denna behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

En cookie (eller en kaka) är en liten textfil som bl.a. innehåller information om hur du som besökare interagerar med en webbplats, vilka inställningar du har gjort och vilken enhet du använder. Observera att en cookie endast består av en text. Den är inte ett program och innehåller inte virus. När du besöker en webbplats sparas textfilen i din webbläsare. Cookie är viktiga för att webbplatsen ska fungera ordentligt och för att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse, men du kan alltid välja att avvisa en cookie eller radera tidigare sparade.

Samtycke
Genom att fortsätta besöka vår webbplats, och låta din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies, samtycker du till användning av cookies på vår webbplats.

Att tacka nej till cookies
Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla,Firefox m fl) så att den inte tillåter cookies.

Integritetspolicy för Kreapp

Senast ändrad 2019-05-24
Denna integritetspolicy avser appen Kreapp utvecklad av Kreativum i Blekinge AB. Den beskriver hur vi hanterar eventuella personuppgifter när du använder vår app. Personuppgiftsansvarig Kreativum i Blekinge AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Insamling av information
All information som används har en koppling till tillhandahållandet av tjänsten och dess funktioner, som alla syftar till att ge en bra science center-upplevelse. Vi använder enbart information för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt för dig. Detta gäller din IP-adress samt det användarnamn som du anger. Appen använder din kamera, detta för att själva AR-funktionen ska fungera.

2. Användning av information
All data hanteras i enighet med den gällande Dataskyddsförordningen (2016/679). All data hanteras på ett informationssäkert sätt.

3. Lagring
Vi lagrar inga personuppgifter.

4. Säkerhet
Vi är de enda som använder oss av informationen som hanteras via Kreapp. Eventuell personligt identifierbar information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till någon annan organisation, i något syfte, utan ditt samtycke.

5. Utlämnande till tredje part
Vi lämnar inte ut uppgifter till något annat land eller till någon annan aktör eller organisation, som inte har med tjänsten att göra. Detta med undantag för om vi är skyldiga att göra det, av lag eller myndighetsbeslut, vid exempelvis en brottsutredning.

6. Samtycke
När du laddar ned Kreapp, samtycker du med denna policy.

7. Ändringar
Kreativum i Blekinge AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.

8. Dina rättigheter
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätt att invända mot behandlingen på grund av dina personliga omständigheter.

9. Klagomål
Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling, hör av dig till info@kreativum.se.