14 oktober, 2020

Kemins dag

Kemins dag 16 oktober 2020 – Tema Växthälsa

Kemins dag är ett årligt återkommande arrangemang för att nå ut till unga och få dem intresserade av kemi. Varje år är det ett nytt tema.
Temat för Kemins dag 2020 är Växthälsa. Bakgrunden till årets tema är att FN utsett 2020 till Internationella året för växthälsa och precis som människor behöver äta bra för att hålla sig friska behöver växter ha tillgång till rätt näring.

Kemins dag firas över hela landet, bland annat med hjälp av materialpaket från IKEM (Innovations och kemiindustrierna i Sverige). Paketen innehåller roliga och pedagogiska experiment, lärar- och elevinstruktioner.

Kreativum kör Kemins dag på skola i Karlshamns kommun
Kreativum åker till Klockebacksskolan i Asarum fredagen den 16 oktober och kör Kemins dag med eleverna. Flera andra skolor i kommunen kommer att göra aktiviteter kring detta. Vi vill gärna att klasserna delar foton på deras experiment på Kreativums Facebook.

Det första av årets experiment är en lärarledd demonstration. Experimentet är en förenklad version av en alldeles nyutvecklad metod för återvinning av fosfor ur avloppsslam. I det andra experimentet får eleverna själva experimentera med kväveföreningen urea med några andra ingredienser till en blandning som ger fina kristaller på piprensarträd.


FN har utlyst år 2020 till det internationella växtskyddsåret (International Year of Plant Health). Under året lyfts växtskyddsfrågor upp globalt. Initiativet till temaåret kom från Finlands jord- och skogsbruksministerium. Växthälsan är globalt sett en mycket viktig fråga med tanke på både livsmedelstryggheten och skogsbruket nu då klimatuppvärmningen bidrar till ökad spridning av växtskadegörare. 

Fler aktuella nyheter