21 oktober, 2019

Motoriserad mekanik åk 4-6

LEGO – motoriserad mekanik

Ålder: åk 4 – 6
Antal elever: max 25
Arbetspasset pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret.

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

Under passet arbetar vi med energi, mekanik, friktion och utväxlingar. Här ryms matematik, ritningsläsning, problemlösning och inte minst samarbete. Eleverna ges uppgifter som syftar till att stimulera entreprenöriella förmågor genom att de får identifiera problem och utarbeta egna lösningar för dem.

Läroplansanknytning [pdf]