8 september, 2020

Nya fortbildningar för pedagoger

Nya spännande fortbildningar i höst!

Vi har tagit fram fyra nya fortbildningar för pedagoger: Draken Berta upptäcker kemi i naturen, Programmering i naturen, Scratch för pedagoger och Python för pedagoger.

Datum och kort beskrivning av utbildningarna finns nedan.

Vill du veta lite mer – läs här

Hör av dig till Kicki om du vill boka dig, kicki.fransson@kreativum.se

Varmt välkommen!


Draken Berta upptäcker kemi i naturen
Torsdag 8 oktober kl. 14.00 -17.00
Målgrupp: pedagoger i förskolan och förskoleklass

Tillsammans med Berta undersöker vi kemins spännande värld utomhus.
Vi gör experiment kring surt och basiskt, gas, blandningar och lösningar m.m.

Utbildningen genomförs utomhus i Kreativums närmiljö.


Programmering i naturen
Torsdag 29 oktober kl. 14.00 – 17.00
Målgrupp: pedagoger i förskolan och förskoleklass

Vi lär oss grunderna i programmering genom lekar och övningar utomhus. Genom analog programmering skapas en förståelse för det logiska tänkandet. Begrepp som sekvens, alternativ och repetition etc. lär vi genom upplevelser i leken. Du får tips på hur du kan fortsätta arbetet digitalt på förskolan/skolan.

Utbildningen genomförs utomhus i Kreativums närmiljö.


Scratch för pedagoger
Torsdag 12 november kl. 15.00 – 18.00
Målgrupp: pedagoger som vill komma igång med Scratch i klassrummet

Vi lär oss grunderna i Scratch och ger exempel på hur vi kan använda detta i vår undervisning. Scratch är användbart i de flesta skolämnen och kan ge nya spännande möjligheter.

Utbildningen genomförs på Kreativum. Det finns möjlighet att delta digitalt.


Python för pedagoger
Måndag 23 november kl. 15.00 – 18.00
Målgrupp: pedagoger som vill komma igång med Python i klassrummet

Vi lär oss de allra första grunderna i textprogrammering i Python. Vi undersöker hur vi kan använda oss av det här i klassrummet tillsammans med våra elever.

Utbildningen genomförs på Kreativum. Det finns möjlighet att delta digitalt.

Fler aktuella nyheter