Skolverket bjuder in till samråd

Skolverket bjuder in till samråd!

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda kompetensutveckling för lärare för att stärka kompetensen inom ämnesdidaktik i naturvetenskap och teknik och därmed stärka kvalitén i undervisningen.

Skolverket bjuder in till samråd för samtal om vilket behov av fortbildning du ser och hur du skulle vilja se att en sådan satsning skulle utformas.

Har du kollegor som vill delta på samrådet får du gärna meddela dem att de är välkomna!

Om du/ni är intresserad av att delta i ett sådant samråd maila då skolverket-NT@skolverket.se. Samråden kommer att genomförs vecka 43-45. Ge gärna förslag på tider som passar dig/er och vilket eller vilka stadier du undervisar i. Vi återkommer därefter med tider då samråden kommer att genomföras! Samråden kommer att genomföras digitalt.

Med vänlig hälsning
Mats Hansson Undervisningsråd, Mats A Hansson Undervisningsråd, Johnny Häger Undervisningsråd och Karin Bårman Undervisningsråd

Läroplansavdelningen
Enheten för ämnesdidaktik