21 oktober, 2019

Robothumlor F-åk 1

Programmera robothumlor

Ålder: F – åk 1
Antal elever: max 20
Arbetspasset pågår i 60 min.
Kan bokas under hela läsåret.

Under arbetspasset får eleverna prova på grunderna inom programmering och enkel kodning. Eleverna får förståelse för hur entydiga och stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas.

Lös de olika uppdragen genom att programmera Robothumlorna. Uppdragen stimulerar eleverna till att räkna, planera och diskutera. Ämnesområden som berörs är bland annat siffror och taluppfattning. Temat skapar tillfälle för barn att öva logiskt tänkande, sin problemlösnings- och samarbetsförmåga samt att styra föremål med programmering.

Läroplansanknytning [pdf]