Skogen

I avdelningen Skogen följer du trädets väg från skog till papper.

Skogsmaskinen

Börja med avverkning i vår skogsmaskin. Prova sedan att själv vara en stock i sågverket.

Tillverka eget papper

Varje dag kan du också tillverka ditt eget papper, under sommaren är det populärt att plocka vackra strån i Kreaparken för att sedan lägga in i pappret! Det blir ett papper du kan göra ett jättefint gratulationskort av.