Åk 4 – 62020-08-18T12:39:22+00:00

Årskurs 4 – 6

Det hållbara badrumsskåpet åk 4–6

Eleverna får bygga egna molekyler och laborativt arbeta med att tillverka en miljövänlig hygienprodukt, samt resonera kring hållbarhet och de globala målen.

Måljakten – programmera BlueBot åk 2–4

Eleverna får en fördjupad kunskap om de 17 globala målen. Uppdrag görs med grundläggande programmering av BlueBot och tränar det logiska tänkandet.

Motoriserad mekanik åk 4-6

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

micro:bit åk 6-9

Eleverna får lära sig grunderna i hur en micro.bit (en enkel så kallad enkortsdator) fungerar och kan användas.

EV3 Space åk 6-gy

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3. För elever som har jobbat en hel del med programmering.

WeDo 2.0 åk 3-6

Wedo 2.0 är ett Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmera dem att utföra olika uppdrag.

Elverkstan åk 4-6

Med hårresande övningar och spännande experiment lär vi oss hur elektriciteten fungerar och varför lamporna lyser.

Programmera världen hållbar åk 4–6

Eleverna får, med programmering av mBot, en fördjupad kunskap om de 17 globala målen och få en känsla av att det går att göra skillnad.