Åk 4 – 62019-10-22T20:03:59+00:00

Åk 4 – 6

Det hållbara badrumsskåpet åk 4–6

Eleverna får, med programmering av mBot, en fördjupad kunskap om de 17 globala målen och få en känsla av att det går att göra skillnad.

Från tarm till hav åk 4–6

Eleverna får, med programmering av mBot, en fördjupad kunskap om de 17 globala målen och få en känsla av att det går att göra skillnad.

Måljakten – programmera BlueBot åk 2–4

Eleverna får, med programmering av mBot, en fördjupad kunskap om de 17 globala målen och få en känsla av att det går att göra skillnad.

Motoriserad mekanik åk 4-6

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

micro:bit åk 6-9

Eleverna får lära sig grunderna i hur en micro.bit (en enkel så kallad enkortsdator) fungerar och kan användas.

EV3 Space åk 6-gy

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3. För elever som har jobbat en hel del med programmering.

WeDo 2.0 åk 3-6

Wedo 2.0 är ett Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmera dem att utföra olika uppdrag.

Upptäckarfrågor åk 4-6

Gå runt i de olika avdelningarna på Kreativum på egen hand och sök svar på frågorna.

Elverkstan åk 4-6

Med hårresande övningar och spännande experiment lär vi oss hur elektriciteten fungerar och varför lamporna lyser.

Rymden åk 1-6

I vårt planetarium kan vi se stjärnhimlen precis som den ser ut på riktigt. Med både Karlavagnen och Orion med Orions bälte.

Sifferjakten åk 4-9

I sifferjakten används GPS och kompass för att i smågrupper hitta till de dolda skattgömmorna ute i parken.

Programmera världen hållbar åk 4–6

Eleverna får, med programmering av mBot, en fördjupad kunskap om de 17 globala målen och få en känsla av att det går att göra skillnad.

Teater Hållbarhet åk 4-6

Följ med på en resa i tiden! Vi tar avstamp i hur det var för 30 år sedan till dagens teknik och blickar framåt. Hur blir det om 30 år?