Människans sinnen

Ålder: åk 7-9
Antal elever: max 25
Arbetspasset pågår i 90 min + studiebesök (åk 7-9) i 90 min
Kan bokas under hela läsåret utom i maj och juni.

Utan syn och hörsel
Eleverna delas in i par och får prova på att klara sig utan syn respektive hörsel med hjälp av svartmålade glasögon respektive hörselkåpor. Eleverna samarbetar i par där den ena inte ser och den andra inte hör. Paren får muntliga och skriftliga uppdrag att utföra ute på Kreativums Upptäckartorg. Den hörande ska hjälpa den döva med de muntliga uppdragen medan den seende hjälper den blinda med de skriftliga. En mycket omtumlande upplevelse!

Läroplansanknytning