Draken Berta

Ålder: Förskola 5 år
Antal elever: max 14
Arbetspasset pågår i 60 min.
Kan bokas under hela läsåret.

”Trolleri och magi – allt är kemi!” Så säger draken Berta och under temat får eleverna göra roliga experiment. Surt, basiskt, koldioxid och gas är begrepp som introduceras. Temat skapar tillfälle för eleverna att utveckla förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier.

Läroplansanknytning