Programmera robothumlor

Ålder: 5 år
Antal elever: max 10
Arbetspasset pågår i 60 min.
Kan bokas under hela läsåret.

Lös de olika uppdragen genom att enkelt programmera Robothumlorna. Uppdragen stimulerar barnen till att räkna, planera och diskutera. Ämnesområden som berörs är bland annat siffror, bokstäver, geometriska former, färger och taluppfattning. Temat skapar tillfälle för barn att öva logiskt tänkande samt sin problemlösnings- och samarbetsförmåga.

Läroplansanknytning