Särskola

Kreativum vill vara ett stöd för skolan i sitt uppdrag att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. (Lgrs 11)

I alla våra skolprogram utgår vi från elevernas förkunskapsnivå. Temapaketen är läroplansanknutna. Gå igenom vårt utbud av skolprogram för att se om något kan passa just dina elever. Hör av dig för diskutera upplägg med våra pedagoger. Boka er dag på Kreativum Science Center på kicki.fransson@kreativum.se eller ring oss på telefonnummer 0454 – 56 39 50.