Särskola

Kreativum vill vara ett stöd för skolan i sitt uppdrag att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. (Lgrs 11)

I alla våra skolprogram utgår vi från elevernas förkunskapsnivå. Skolprogrammen är läroplansanknutna. Gå igenom vårt utbud av skolprogram för att se om något kan passa just dina elever. 

Boka skolprogram i bokningsformulären på respektive skolprogram. Du får en bekräftelse efter bokningen.

Har du frågor, kontakta Kicki Fransson. Hon nås i första hand på epost kicki.fransson@kreativum.se och i andra hand på telefonnummer 0454 – 56 39 65.