Teknik och naturvetenskap i förskolebarnets vardag

HIPP HIPP HURRA!!!

Julen 2015 utexaminerades den första kullen högskolestuderande elever från Kreativum. ”Teknik och naturvetenskap i förskolebarnets vardag”, en 15 hp utbildning för förskolepedagoger inom naturvetenskap och teknik, genomfördes under tre terminer på Kreativum i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola.