Teknik och Programmering2020-01-20T15:49:07+00:00

Teknik och Programmering

Här hittar du skolprogram inom teknik och programmering som är anpassat för skolor och läroplaner. Boka skolprogram i bokningsformulären på respektive skolprogram. Du får en bekräftelse efter bokningen.

Har du frågor, kontakta Kicki Fransson. Hon nås i första hand på epost kicki.fransson@kreativum.se och i andra hand på telefonnummer 0454 – 56 39 65.

EV3 Den globala staden åk 7 – gy

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3. Elever med mer programmeringsvana. Uppdragen utförs i stadsmiljö och är relaterade till de Globala målen.

Måljakten – programmera BlueBot åk 2–4

Eleverna får en fördjupad kunskap om de 17 globala målen. Uppdrag görs med grundläggande programmering av BlueBot och tränar det logiska tänkandet.

Motoriserad mekanik åk 4-6

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

micro:bit åk 6-9

Eleverna får lära sig grunderna i hur en micro.bit (en enkel så kallad enkortsdator) fungerar och kan användas.

EV3 Space åk 6-gy

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3. För elever som har jobbat en hel del med programmering.

WeDo 2.0 åk 3-6

Wedo 2.0 är ett Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmera dem att utföra olika uppdrag.

WeDo 1.0 F-åk 2

Ett kul Lego-koncept där figurer byggs, programmeras och får liv. Lägg grunden för en förståelse för programmering.

Blue-Bot åk 2-3

Eleverna får genom övningar en förståelse för grundläggande programmering och tränar sitt logiska tänkande.

Robothumlor F-åk 1

Lös olika uppdrag genom att enkelt programmera Robothumlorna. Eleverna stimuleras att räkna, planera och diskutera.

Robothumlor 5 år

Lös olika uppdrag genom att enkelt programmera Robothumlorna. Eleverna stimuleras att räkna, planera och diskutera.