Teknik och Programmering2019-10-28T11:03:24+00:00

Teknik och Programmering

Här hittar du skolprogram inom Teknik och programmering som är anpassat för skolor och läroplaner. Välj bland olika teman och komponera er egen dag på Kreativum. Vi erbjuder programverksamhet från fem år upp till och med gymnasiet. Boka er dag på Kreativum Science Center genom att skicka epost till kicki.fransson@kreativum.se eller ring oss på telefonnummer 0454 – 56 39 50.

EV3 Den globala staden åk 7 – gy

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3. Elever med mer programmeringsvana. Uppdragen utförs i stadsmiljö och är relaterade till de Globala målen.

Måljakten – programmera BlueBot åk 2–4

Eleverna får, med programmering av mBot, en fördjupad kunskap om de 17 globala målen och få en känsla av att det går att göra skillnad.

Motoriserad mekanik åk 4-6

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

micro:bit åk 6-9

Eleverna får lära sig grunderna i hur en micro.bit (en enkel så kallad enkortsdator) fungerar och kan användas.

EV3 Space åk 6-gy

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3. För elever som har jobbat en hel del med programmering.

WeDo 2.0 åk 3-6

Wedo 2.0 är ett Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmera dem att utföra olika uppdrag.

WeDo 1.0 F-åk 2

Ett kul Lego-koncept där figurer byggs, programmeras och får liv. Lägg grunden för en förståelse för programmering.

Blue-Bot åk 2-3

Eleverna får genom övningar en förståelse för grundläggande programmering och tränar sitt logiska tänkande.

Robothumlor F-åk 1

Lös olika uppdrag genom att enkelt programmera Robothumlorna. Eleverna stimuleras att räkna, planera och diskutera.

Robothumlor 5 år

Lös olika uppdrag genom att enkelt programmera Robothumlorna. Eleverna stimuleras att räkna, planera och diskutera.