WeDo 1.0 – bygga och programmera

Ålder: F – åk 2
Antal elever: max 25
Arbetspasset pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret.

Ett kul Lego-koncept där figurer byggs, programmeras och får liv. Lägg grunden för en förståelse för programmering, dess funktion och roll i samhället.

I smågrupper samarbetar eleverna med konstruktion, programmering och problemlösning. Eleverna bygger en figur som kopplas till en dator. Figuren programmeras för att röra sig, göra ljud mm. Med hjälp av en rörelsesensor och en vippsensor kan eleverna styra sin figur.

Läroplansanknytning