WeDo 2.0 – bygga och programmera

Ålder: åk 3 – 6
Antal elever: max 25
Arbetspasset pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret.

Wedo 2.0 är ett nytt och uppdaterat Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmera dem att utföra olika uppdrag. Syftet är att eleverna aktivt ska utveckla förståelse för varför och hur programmering kan användas i praktiska sammanhang, hur mekanik och programmering kan samverka. Under passet får eleverna flera kluriga problem att lösa.

Läroplansanknytning