Fysik i förskolan

Välkommen till Kreativum på fortbildningen Fysik i förskolan för pedagoger!

Vill du öka dina kunskaper och utveckla ditt arbetssätt inom fysikaliska fenomen? Vi erbjuder en pedagogfortbildning med bland annat aktuell forskning, kopplingar mellan skönlitteratur och naturvetenskapliga ämnesområden samt mycket praktiskt arbete där du och dina kollegor har möjlighet att diskutera och ta fram ett naturvetenskapligt tematiskt arbetssätt anpassat för er barngrupp.

Hur kan man arbeta med fysik i förskolan?

Genom att ta tillvara på barnens frågor och tankar om fysikaliska fenomen kan vi hitta ett utgångsläge för den fortsatta planeringen av undervisningen.

I Kreativums pedagogfortbildning “Fysik i förskolan” använder vi oss av skönlitteraturen som ett verktyg för att tillsammans utforska fysikaliska fenomen som barnen möter i vardagen.

Vad är ett fysikaliskt fenomen egentligen?

Genom konkreta exempel och diskussioner får ni genom den här fortbildningen redskap för att kunna arbeta med fysik i förskolan på många olika sätt. Det naturvetenskapliga arbetssättet och flera ämnesövergripande aktiviteter genomsyrar hela fortbildningen.

Syftet är att utveckla kompetenser och vidga synsättet på hur man kan undervisa om fysikaliska fenomen i förskolan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

I läroplanen står även att “Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”. Det här har vi tagit fasta på i den här pedagogfortbildningen och utarbetat ett verktyg för pedagoger att använda sig av.

Anmälan och praktisk information

Målgrupp: Pedagoger i förskolan

Plats: På Kreativum

Datum: Tisdagen den 24 oktober kl. 14-17

Vi bjuder på: Kaffe, te och fika.

Pris: För pedagoger som är anställda av Karlshamns kommun är fortbildningen kostnadsfri.
350 kr för pedagoger från övriga kommuner eller andra huvudmän.

Vid frågor
Har du frågor, skicka epost till skolbokning@kreativum.se.

Anmälan
Välkommen med din anmälan!

Utbildningen genomförs med minst 12 anmälda.