Ire Natur- och Kulturskola

Ire Natur- och Kulturskola

Den pedagogiska verksamheten vid Ire Natur- och Kulturskola drivs genom Kreativums Science Center i fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och Karlshamns kommun. Ires verksamhet och Kreativums verksamhet går hand i hand och delar samma målsättning att arbeta tvärvetenskapligt, undersökande och upplevelsebaserat. Vi ser hur Natur- och kulturskolan och Kreativum berikar varandras strävan att bidra till att öka kunskaper och att inspirera till kompetens för medvetna, hållbara val.

Under våren 2022 erbjuds alla elever i årskurs 3 i Karlshamns kommun att besöka Ire och ta del av något av följande tema:

  • Geologi

  • Vatten

  • Änglamark

  • Friluftsliv

Även Karlshamns kommuns F-klasser kommer att bli erbjudna att besöka Ire under våren 2022 med temat Gården.


Kontaktuppgifter

Frågor kan skickas till: ire@kreativum.se

Telefon till Natur- och Kulturskola: 0454-56 39 99

Pedagoger på Ire

  • Eva Eriksson: 0454-56 39 67
  • David Samuelsson: 0454-56 39 60
  • Pär Glans: 0454-56 39 54

Ire Natur- och Kulturskola har en egen hemsida: irenaturskola.se