Ire Natur- och Kulturskola

Ire Natur- och Kulturskola

Den pedagogiska verksamheten vid Ire Natur- och Kulturskola drivs genom Kreativums Science Center i fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och Karlshamns kommun. Ires verksamhet och Kreativums verksamhet går hand i hand och delar samma målsättning att arbeta tvärvetenskapligt, undersökande och upplevelsebaserat. Vi ser hur Natur- och kulturskolan och Kreativum berikar varandras strävan att bidra till att öka kunskaper och att inspirera till kompetens för medvetna, hållbara val.


Under våren 2023 erbjuds alla elever i förskoleklass och årskurs 3 i Karlshamns kommun att besöka Ire och ta del av verksamheten.

Elever i förskoleklass och deras pedagoger i Karlshamns kommun arbetar med ett tema som vi kallar:

  • Gården förr

Elever i årskurs 3 och deras pedagoger i Karlshamns kommun erbjuds något av följande teman:

  • Vatten

  • Vi och vår jord

  • Ängen

  • Friluftsliv

  • Enkla maskiner

Vi tar emot andra besök i mån av tid. Kontakta oss!


Kontaktuppgifter

Frågor och bokningsförfrågan kan skickas till: ire@kreativum.se

Telefon till Natur- och Kulturskola: 0454-56 39 99

Pedagoger på Ire

  • Eva Eriksson: 0454-56 39 67
  • David Samuelsson: 0454-56 39 60

Ire Natur- och Kulturskola har en egen hemsida: irenaturskola.se