Etikett Matematik

Motoriserad mekanik åk 4-6

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

Robothumlor 5 år

Lös olika uppdrag genom att enkelt programmera Robothumlorna. Eleverna stimuleras att räkna, planera och diskutera.